Projekt EU

Název projektu: Dětská skupina Havránek
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008292
Kelpie z.s. realizuje v letech 2018 – 2020 projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praze.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti – typu dětská skupina pro veřejnost s kapacitou 12 dětí, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podporuje rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v hl. m. Praze a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.
Projektem podpoříme minimálně 17 osob, rodičů s malými dětmi a zaměstnanců Kelpie z.s.