Ceník

Pravidelná péče o dítě v dětské skupině (tj. docházka min. 2x týdně alespoň 3 hodiny)

Ceník pro mladší děti (tj. děti od 18 měsíců do 31.8. po dosažení 3. let)

DĚTSKÁ SKUPINA ODPOLEDNÍ KLUB
Časové rozmezí 7:00 – 13:00 13:00 – 17:00
Cena za službu Poplatek
(hygienické a další pomůcky)
Cena za službu
2x týdně 3300/měsíc 0 1200/měsíc
3x týdně 4000/měsíc 500/měsíc 2000/měsíc
4x týdně 4000/měsíc 1500/měsíc 2800/měsíc
5x týdně 4000/měsíc 3000/měsíc 3000/měsíc

 

Ceník pro starší děti (tj. děti, které dosáhly 3. let před 1.9.)

DĚTSKÁ SKUPINA ODPOLEDNÍ KLUB
Časové rozmezí 7:00 – 13:00 13:00 – 17:00
Cena za službu Cena za službu
2x týdně 3300/měsíc 1200/měsíc
3x týdně 4500/měsíc 2000/měsíc
4x týdně 5500/měsíc 2800/měsíc
5x týdně 7000/měsíc 3000/měsíc

Cena nezahrnuje stravu.

Cena nezahrnuje vstupy na mimořádné akce.

Příležitostná péče o dítě v dětské skupině (příležitostné hlídání či docházka 1x týdně).

Hodina 150,- Kč
Dopoledne 410,- Kč
Odpoledne
205,- Kč
  

Cena nezahrnuje stravu.

 

Strava

Dopolední svačina 23,- Kč
Oběd 69,- Kč
Odpolední svačina
23,- Kč