Operační program Zaměstnanost

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Dětská skupina Havránek se zapojila do Projektu EU s názvem Operační program Zaměstnanost (OPZ). Tento program je zaměřen na podporu zaměstnanosti a adaptabilitu pracovní síly.
Podpora v rámci OPZ je určena rodičům, kterým umístění dítěte do Dětské skupiny Havránek pomůže s jejich uplatněním na trhu práce.

PODMÍNKY PRO PODPORU V RÁMCI OPZ

Pro podporu v rámci OPZ musí minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího Dětskou skupinu Havránek splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:

a) je zaměstnán (tedy vykonává činnost na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu např. jako jednatel anebo je ve služebním poměru);
b) vykonává samostatně výdělečnou činnost;
c) studuje;
d) je účastníkem akreditovaného rekvalifikačního kurzu; nebo
e) pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá.

CO OD VÁS BUDEME POTŘEBOVAT

Pro doložení splnění výše uvedené podmínky od Vás budeme potřebovat:

a) u zaměstnaného rodiče dokument dokládající pracovněprávní nebo obdobný vztah anebo služební poměr (tj. potvrzení zaměstnavatele o existenci pracovněprávního nebo obdobného vztahu anebo služebního poměru, nebo pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, v případě obdobného vztahu např. smlouvu o výkonu funkce, smlouvu o spolupráci, smlouvu o provedení uměleckého výkonu anebo rozhodnutí o přijetí do služebního poměru.)
b) u rodiče vykonávajícího samostatně výdělečnou činnost potvrzení příslušené správy sociálního zabezpečení o tom, že dotčený rodič je veden v evidenci jako osoba samostatně výdělečně činná.
c) u nezaměstnaného rodiče potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.
d) u rodiče, který je žákem či studentem, připravujícím se na povolání, potvrzení školy.
e) u rodiče, který se účastní akreditovaného rekvalifikačního kurzu, potvrzení poskytovatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu.

V případě Vašeho zájmu o zapojení se do Operačního programu Zaměstnanost, nás prosím kontaktujte. Poskytneme Vám bližší informace a formuláře pro příslušené potvrzení.