Náš tým

 

Pavel Havránek

Pavel vystudoval Fakultu tělesné výchovy se zaměřením na tělesnou výchovu a sport. Práci s dětmi se Pavel věnoval již při studiu, kdy založil sportovní přípravku dětí Dráčci, která dodnes hravou formou seznamuje děti s pravidly sportovních her, rozvíjí jejich obratnost, posiluje pohybový aparát dětí a zároveň učí děti dodržovat pravidla a spolupracovat v týmu.
Dva roky Pavel působil jako učitel na základní škole, kde vyučoval tělesnou výchovu a angličtinu. Znalost angličtiny si Pavel osvojil při studiu anglického jazyka na Pedagogické fakultě UK a při studijním pobytu v Anglii a ve Švédsku.
Praxi s předškolními dětmi Pavel získal také jako trenér atletické přípravky Dukla Praha a instruktor plavání a lyžování dětí. Bohaté zkušenosti důležité pro práci s dětmi získal rovněž při organizací lyžařských kurzů, letních táborů a volnočasových akcí pro děti. Za zmínku stojí také jeho praxe zdravotníka zotavovacích akcí pro děti.
Mezi Pavlovy zájmy patří kromě sportu, cestování a pobytu v přírodě, také hra na kytaru.

Eliška

Eliška vystudovala nejprve Střední pedagogickou školu v Kroměříži, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, následně krátce studovala obor Sociální pedagogika a volný čas na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, aby se následně plně ponořila do studia Výtvarné výchovy a Galerijní pedagogiky na téže fakultě. Po magisterském studiu pokračovala dva roky v postgraduálním studiu, obor Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky.
Po dobu studia Eliška pracovala jako lektorka v Moravské galerii, paní učitelka a asistentka v mateřské škole, několik let také soukromě hlídala děti. Po čtyři roky Eliška vyučovala ve Středisku volného času Lužánky Lány, kde vedla výtvarné kroužky pro předškolní děti a pro žáky základní školy.
Eliška má zkušenost také s působením v zahraničí na pozici au-pair. Je rovněž součástí Hnutí Brontosaurus, jež pořádá dobrovolnicko-zážitkové akce pro děti, mládež, i dospělé.
Ve výuce  Eliška ráda využívá principů zážitkové pedagogiky. Ve volném čase ráda maluje, kreslí, píše, hraje na klavír, kytaru a ukulele, cestuje, cvičí a zpívá.

Tereza

Přestože Tereza vystudovala vysokou školu se zaměřením na ekonomiku a marketing a tomuto oboru se určitý čas věnovala, rozhodla se pro práci s dětmi, ve které spatřuje větší smysl a přesah.
Práci s dětmi si Tereza vyzkoušela při soukromém hlídání dětí. Dále Tereza působila také jako lektorka workshopů o udržitelnosti v neziskové organizaci, kde pracovala jak s dětmi předškolního věku, tak i se staršími dětmi. Následně Tereza absolvovala kurz Chůva pro děti v dětské skupině, aby se mohla plně věnovat práci s dětmi v dětské skupince.
Při práci s dětmi Tereza využívá mimo jiné své zkušenosti ze skautského oddílu, jehož byla členkou řadu let. V dětství také navštěvovala pěvecký sbor a hrála na klavír.
Zkušenosti získané při zaměstnání v oboru projektového managementu a řízení provozu Tereza využívá při administrativní činnosti spojené s provozem dětské skupinky. .
Terezu baví sport, čtení, pobyt v přírodě a zahradničení. Při dvouletém pobytu v zahraničí si oblíbila také cestování, cizí jazyky a poznávání jiných kultur.

Markéta


Markéta je studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje oboru Učitelství pro první stupeň ZŠ. Své vzdělání si rozšířila rovněž absolvováním kurzu Chůva pro děti v dětské skupině.
Již delší dobu se Markéta věnuje soukromému hlídání dětí. Cenné zkušenosti pro práci s dětmi získala také při doučování dětí převážně mladšího školního věku, a to například v rámci dobrovolnické činnosti zajišťované organizací Člověk v tísni.
Velkým koníčkem Markéty je hudba a hra na hudební nástroje. Markéta navštěvovala 12 let ZUŠ v Habartově, kde si osvojila zejména hru na zobcovou sopránovou a altovou flétnu, ale také hru na klavír.
Markéta se zajímá rovněž o problematiku poskytování první pomoci. Již na základní škole navštěvovala kroužek zaměřený na záchranu života a první pomoc. V soutěži  Hlídek mladých zdravotníků spolu se svým týmem vyhrála dokonce mistrovství republiky.
Ve volném čase Markétu baví také sport, cestování, čtení a péče o domácí mazlíčky.