Náš tým

 

Pavel 

Pavel vystudoval Fakultu tělesné výchovy se zaměřením na tělesnou výchovu a sport. Práci s dětmi se Pavel věnoval již při studiu, kdy založil sportovní přípravku dětí Dráčci, která dodnes hravou formou seznamuje děti s pravidly sportovních her, rozvíjí jejich obratnost, posiluje pohybový aparát dětí a zároveň učí děti dodržovat pravidla a spolupracovat v týmu.
Dva roky Pavel působil jako učitel na základní škole, kde vyučoval tělesnou výchovu a angličtinu. Znalost angličtiny si Pavel osvojil při studiu anglického jazyka na Pedagogické fakultě UK a při studijním pobytu v Anglii a ve Švédsku.
Praxi s předškolními dětmi Pavel získal také jako trenér atletické přípravky Dukla Praha a instruktor plavání a lyžování dětí. Bohaté zkušenosti důležité pro práci s dětmi získal rovněž při organizací lyžařských kurzů, letních táborů a volnočasových akcí pro děti. Za zmínku stojí také jeho praxe zdravotníka zotavovacích akcí pro děti.
Mezi Pavlovy zájmy patří kromě sportu, cestování a pobytu v přírodě, také hra na kytaru.

Markéta

Markéta působí v Dětské skupině Havránek od roku 2018, kdy s manželem tuto dětskou skupinu založili. Zajišťuje provoz dětské skupiny po administrativní stránce a zároveň zde působí také jako pečující osoba.
Markéta vystudovala Právnickou fakultu UK a později absolvovala rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
V průběhu studií se Markéta věnovala hlídání dětí a organizaci letních dětských táborů. Zároveň také několik let vedla jako dobrovolník kroužek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Cenné zkušenosti a inspiraci pro práci s dětmi Markéta získává také při výchově svých dvou dětí.

Lucie

Lucie získala kvalifikaci pro práci s dětmi v dětské skupině absolvováním rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti v dětské skupině.
Práci s dětmi si Lucie oblíbila na letních dětských táborech, kde působila jako praktikantka. Později se věnovala také soukromému hlídání dětí. Poté, co se sama stala maminkou dvou dětí, se rozhodla práci s dětmi věnovat naplno.
Při práci s dětmi Lucka využívá mimo jiné své zkušenosti ze skautského oddílu, jehož byla členkou řadu let. Ovládá také základy hry na kytaru.
Lucie ráda tráví čas v přírodě se svou rodinou a pejskem, ráda také čte a vzdělává se v oblasti dětské psychologie.

Markéta


Markéta je studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje oboru Učitelství pro první stupeň ZŠ. Své vzdělání si rozšířila rovněž absolvováním kurzu Chůva pro děti v dětské skupině.
V Dětské skupině Havránek působí od roku 2020.
Již delší dobu se Markéta věnuje soukromému hlídání dětí. Zkušenosti důležité pro práci s dětmi získala také při doučování dětí převážně mladšího školního věku, a to například v rámci dobrovolnické činnosti zajišťované organizací Člověk v tísni.
Velkým koníčkem Markéty je hudba a hra na hudební nástroje. Markéta navštěvovala 12 let ZUŠ v Habartově, kde si osvojila zejména hru na zobcovou sopránovou a altovou flétnu, ale také hru na klavír.
Markéta se zajímá rovněž o problematiku poskytování první pomoci. Již na základní škole navštěvovala kroužek zaměřený na záchranu života a první pomoc. V soutěži  Hlídek mladých zdravotníků spolu se svým týmem vyhrála dokonce mistrovství republiky.
Ve volném čase Markétu baví také sport, cestování, čtení a péče o domácí mazlíčky.